kinesisk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

Chciałbym zarezerwować...
我想预订...
Formel, høflig
Chcę zarezerwować...
我希望预订...
Formel, høflig
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
在...的时候还有空位吗?
Formel, høflig
Chciałbym zarezerwować pokój na...
我想在...的时候预订一个房间
Formel, høflig
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Formel, høflig
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
我想以...的名字预订一个...
Formel, høflig
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
我们还需要下列设备和服务:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
将预订时间改为...可以吗?
Formel, høflig
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Formel, høflig
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Formel, meget høflig
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Formel, høflig
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Formel, høflig
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Formel, høflig
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Formel, høflig