engelsk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
I would like to book…
Formel, høflig
Přál bych si zarezervovat...
I wish to book…
Formel, høflig
Máte volná místa na...
Do you have any vacancies on…
Formel, høflig
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
I would like to reserve a room on the…
Formel, høflig
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formel, høflig
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
I would like to reserve…in the name of...
Formel, høflig
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
We also need the following equipment and services:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formel, høflig
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formel, høflig
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formel, meget høflig
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formel, høflig
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formel, høflig
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formel, høflig
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formel, høflig