tjekkisk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

Ich würde gerne ... reservieren...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Formel, høflig
Ich möchte gerne ... reservieren...
Přál bych si zarezervovat...
Formel, høflig
Haben Sie ein freies Zimmer am...
Máte volná místa na...
Formel, høflig
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Formel, høflig
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Formel, høflig
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Formel, høflig
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Formel, høflig
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Formel, høflig
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Formel, meget høflig
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Formel, høflig
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Formel, høflig
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Formel, høflig
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formel, høflig