esperanto | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Spørg om du kan arbejde i det land
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Spørg efter mindstelønnen i landet
أنا________________.
Mi estas ________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
موظف
dungata
Type af beskæftigelsesstatus
غير موظف
senlabora
Type af beskæftigelsesstatus
رائد أعمال
entreprenisto
Type af beskæftigelsesstatus
أعمل بمفردي
memdungito
Type af beskæftigelsesstatus
متدرب
internulo
Type af beskæftigelsesstatus
متطوع
volontulo
Type af beskæftigelsesstatus
مستشار
konsilisto
Type af beskæftigelsesstatus
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Forhør dig om kontrakttypen
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Mi havas____________ kontrakton.
Angiv hvilken type kontrakt du har
دوام كامل
plentempan
Type kontrakt
دوام جزئي
parttempan
Kontrakttype
لمدة محدودة
limigitan
Kontrakttype
دائم
permanentan
Kontrakttype
موسمي
sezonan
Kontrakttype
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Kiam mi ricevas mian salajron?
Spørg hvornår du får løn
أرغب في طلب _______________.
Mi ŝatus peti _________.
Bed om ferie
إجازة امومة
akuŝferion
Ferietype
إجازة أبوة
akuŝferion (por patro)
Ferietype
إجازة مرضية
malsanan salajron
Ferietype
أيام عطلة
feritagojn
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Spørg til skat
أود الإعلام عن مكتسباتي
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
من سيعلمني______________________؟
Kiu diros min ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
كم مبلغ الإعادة
kiom mia repago estas
Muligheder for selvangivelse
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
se mi ŝuldas pli imposton
Muligheder for selvangivelse