vietnamesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Spørg om du kan arbejde i det land
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Spørg efter mindstelønnen i landet
أنا________________.
Tôi __________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
موظف
có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
غير موظف
Không có việc làm
Type af beskæftigelsesstatus
رائد أعمال
doanh nhân
Type af beskæftigelsesstatus
أعمل بمفردي
tự làm chủ
Type af beskæftigelsesstatus
متدرب
thực tập sinh
Type af beskæftigelsesstatus
متطوع
tình nguyện viên
Type af beskæftigelsesstatus
مستشار
tư vấn viên
Type af beskæftigelsesstatus
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Forhør dig om kontrakttypen
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Tôi có hợp đồng _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
دوام كامل
toàn thời gian
Type kontrakt
دوام جزئي
bán thời gian
Kontrakttype
لمدة محدودة
hạn định
Kontrakttype
دائم
lâu dài
Kontrakttype
موسمي
thời vụ
Kontrakttype
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Spørg hvornår du får løn
أرغب في طلب _______________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Bed om ferie
إجازة امومة
nghỉ sinh đẻ
Ferietype
إجازة أبوة
nghỉ làm cha
Ferietype
إجازة مرضية
nghỉ ốm
Ferietype
أيام عطلة
ngày nghỉ
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Spørg til skat
أود الإعلام عن مكتسباتي
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
من سيعلمني______________________؟
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
كم مبلغ الإعادة
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Muligheder for selvangivelse
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
tôi có nợ tiền thuế hay không
Muligheder for selvangivelse