engelsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Må jeg arbejde i [land]?
Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Hvad er landets mindsteløn?
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jeg er ___________________ .
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
ansat
employed
Type af beskæftigelsesstatus
arbejdsløs
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
iværksætter
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
selvstændig
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
frivillig
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
konsulent
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
Jeg har en ______________ kontrakt.
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fuldtids-
full-time
Type kontrakt
deltids-
part-time
Kontrakttype
tidsbegrænset
fixed-term
Kontrakttype
tidsubegrænset
permanent
Kontrakttype
sæsonbegrænset
seasonal
Kontrakttype
Hvornår får jeg løn?
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
Jeg vil gerne bede om _________.
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
barsel
maternity leave
Ferietype
fædreorlov
paternity leave
Ferietype
sygeorlov
sick leave
Ferietype
feriedage
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
Jeg vil gerne melde min indtjening.
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Hvem vil informere mig om ______________?
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hvor meget tilbagebetaling jeg får
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
at jeg skylder mere i skat
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse