italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Må jeg arbejde i [land]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Hvad er landets mindsteløn?
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jeg er ___________________ .
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
ansat
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
arbejdsløs
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
iværksætter
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
selvstændig
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
frivillig
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
konsulent
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fuldtids-
a tempo pieno
Type kontrakt
deltids-
part-time
Kontrakttype
tidsbegrænset
a tempo determinato
Kontrakttype
tidsubegrænset
a tempo indeterminato
Kontrakttype
sæsonbegrænset
stagionale
Kontrakttype
Hvornår får jeg løn?
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
Jeg vil gerne bede om _________.
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
barsel
il congedo di maternità
Ferietype
fædreorlov
il congedo di paternità
Ferietype
sygeorlov
il congedo per malattia
Ferietype
feriedage
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Hvem vil informere mig om ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hvor meget tilbagebetaling jeg får
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
at jeg skylder mere i skat
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse