kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Må jeg arbejde i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Hvad er landets mindsteløn?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jeg er ___________________ .
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
ansat
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
arbejdsløs
待业
Type af beskæftigelsesstatus
iværksætter
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
selvstændig
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
frivillig
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
konsulent
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Jeg har en ______________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
fuldtids-
全职
Type kontrakt
deltids-
兼职
Kontrakttype
tidsbegrænset
定期合同
Kontrakttype
tidsubegrænset
永久合同
Kontrakttype
sæsonbegrænset
季节性合同
Kontrakttype
Hvornår får jeg løn?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Jeg vil gerne bede om _________.
我想要_________。
Bed om ferie
barsel
产假
Ferietype
fædreorlov
陪产假
Ferietype
sygeorlov
病假
Ferietype
feriedage
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Jeg vil gerne melde min indtjening.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Hvem vil informere mig om ______________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hvor meget tilbagebetaling jeg får
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
at jeg skylder mere i skat
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse