russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Må jeg arbejde i [land]?
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Hvad er landets mindsteløn?
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jeg er ___________________ .
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
ansat
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
arbejdsløs
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
iværksætter
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
selvstændig
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
frivillig
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
konsulent
советник
Type af beskæftigelsesstatus
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
Jeg har en ______________ kontrakt.
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fuldtids-
полная занятость
Type kontrakt
deltids-
неполная занятость
Kontrakttype
tidsbegrænset
фиксированный
Kontrakttype
tidsubegrænset
долговременный
Kontrakttype
sæsonbegrænset
сезонный
Kontrakttype
Hvornår får jeg løn?
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
Jeg vil gerne bede om _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
barsel
декретный отпуск
Ferietype
fædreorlov
отпуск по причине отцовства
Ferietype
sygeorlov
больничные выплаты
Ferietype
feriedage
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Hvem vil informere mig om ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hvor meget tilbagebetaling jeg får
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
at jeg skylder mere i skat
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse