tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Må jeg arbejde i [land]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Hvad er landets mindsteløn?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jeg er ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
ansat
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
arbejdsløs
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
iværksætter
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
selvstændig
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
frivillig
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
konsulent
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
Jeg har en ______________ kontrakt.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fuldtids-
na plný úvazek
Type kontrakt
deltids-
na poloviční úvazek
Kontrakttype
tidsbegrænset
na dobu určitou
Kontrakttype
tidsubegrænset
trvalá pozice
Kontrakttype
sæsonbegrænset
sezonní práce
Kontrakttype
Hvornår får jeg løn?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Jeg vil gerne bede om _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
barsel
mateřská dovolená
Ferietype
fædreorlov
otcovská dovolená
Ferietype
sygeorlov
nemocenská
Ferietype
feriedage
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Hvem vil informere mig om ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hvor meget tilbagebetaling jeg får
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
at jeg skylder mere i skat
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse