dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
fuldtids-
Type kontrakt
part-time
deltids-
Kontrakttype
fixed-term
tidsbegrænset
Kontrakttype
permanent
tidsubegrænset
Kontrakttype
seasonal
sæsonbegrænset
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
maternity leave
barsel
Ferietype
paternity leave
fædreorlov
Ferietype
sick leave
sygeorlov
Ferietype
days off
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse