esperanto | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Mi estas ________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
dungata
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
senlabora
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
entreprenisto
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
memdungito
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
internulo
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
volontulo
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
konsilisto
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Mi havas____________ kontrakton.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
plentempan
Type kontrakt
part-time
parttempan
Kontrakttype
fixed-term
limigitan
Kontrakttype
permanent
permanentan
Kontrakttype
seasonal
sezonan
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Mi ŝatus peti _________.
Bed om ferie
maternity leave
akuŝferion
Ferietype
paternity leave
akuŝferion (por patro)
Ferietype
sick leave
malsanan salajron
Ferietype
days off
feritagojn
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Kiu diros min ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
kiom mia repago estas
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
se mi ŝuldas pli imposton
Muligheder for selvangivelse