Græsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Είμαι _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
μισθωτός
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
άνεργος
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
επιχειρηματίας
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
αυτοαπασχολούμενος
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
ασκούμενος σε πρακτική
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
εθελοντής
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
σύμβουλος
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
πλήρους απασχόλησης
Type kontrakt
part-time
μερικής απασχόλησης
Kontrakttype
fixed-term
ορισμένης διάρκειας
Kontrakttype
permanent
μόνιμο
Kontrakttype
seasonal
εποχιακός
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Bed om ferie
maternity leave
άδεια μητρότητας
Ferietype
paternity leave
άδεια πατρότητας
Ferietype
sick leave
επίδομα ασθενείας
Ferietype
days off
μέρες άδεια
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Muligheder for selvangivelse