nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
voltijdse
Type kontrakt
part-time
deeltijdse
Kontrakttype
fixed-term
tijdelijke
Kontrakttype
permanent
permanente
Kontrakttype
seasonal
seizoensgebonden
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
maternity leave
moederschapsverlof
Ferietype
paternity leave
vaderschapsverlof
Ferietype
sick leave
ziekteverlof
Ferietype
days off
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse