japansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
Type kontrakt
part-time
Kontrakttype
fixed-term
Kontrakttype
permanent
Kontrakttype
seasonal
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
maternity leave
Ferietype
paternity leave
Ferietype
sick leave
Ferietype
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse