kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
待业
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
全职
Type kontrakt
part-time
兼职
Kontrakttype
fixed-term
定期合同
Kontrakttype
permanent
永久合同
Kontrakttype
seasonal
季节性合同
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
我想要_________。
Bed om ferie
maternity leave
产假
Ferietype
paternity leave
陪产假
Ferietype
sick leave
病假
Ferietype
days off
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse