polsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
zatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
bezrobotny/a
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
praktykantem/praktykantką
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
doradcą
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
o pracę na pełny etat
Type kontrakt
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Kontrakttype
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Kontrakttype
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Kontrakttype
seasonal
o pracę sezonową
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Bed om ferie
maternity leave
urlop macierzyński
Ferietype
paternity leave
urlop ojcowski
Ferietype
sick leave
chorobowe
Ferietype
days off
kilka dni urlopu
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Muligheder for selvangivelse