portugisisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Posso trabalhar em [país]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Qual é o salário mínimo nacional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Sou ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
empregado(a)
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
desempregado(a)
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
empreendedor(a)
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
autônomo(a)
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
estagiário(a)
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
voluntário(a)
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
consultor(a)
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Eu tenho um contrato de ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
tempo integral
Type kontrakt
part-time
meio período
Kontrakttype
fixed-term
a termo
Kontrakttype
permanent
permanente
Kontrakttype
seasonal
sazonal
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Quando recebo meu pagamento?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Gostaria de pedir _________.
Bed om ferie
maternity leave
licença maternidade
Ferietype
paternity leave
licença paternidade
Ferietype
sick leave
auxílio-doença
Ferietype
days off
dias de folga
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
qual é o valor da restituição
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
se há contribuições pendentes
Muligheder for selvangivelse