rumænsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Pot lucra în [țara]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Am nevoie de permis de muncă?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Care este salariul minim pe economie?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Sunt ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
angajat
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
neangajat
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
antreprenor
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
independent
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
practicant
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
voluntar
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
consultant
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Am contract de ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
normă întreagă
Type kontrakt
part-time
jumătate de normă
Kontrakttype
fixed-term
pe perioadă determinată
Kontrakttype
permanent
pe perioadă nedeterminată
Kontrakttype
seasonal
temporar
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Când primesc salariul?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Bed om ferie
maternity leave
concediu maternal
Ferietype
paternity leave
concediul paternal
Ferietype
sick leave
concediu medical
Ferietype
days off
zile libere
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Aș dori să-mi declar venitul.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Cine mă va informa de ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
cât este rambursarea
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
dacă datorez mai mult
Muligheder for selvangivelse