russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
советник
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
полная занятость
Type kontrakt
part-time
неполная занятость
Kontrakttype
fixed-term
фиксированный
Kontrakttype
permanent
долговременный
Kontrakttype
seasonal
сезонный
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
maternity leave
декретный отпуск
Ferietype
paternity leave
отпуск по причине отцовства
Ferietype
sick leave
больничные выплаты
Ferietype
days off
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse