spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
a tiempo completo
Type kontrakt
part-time
a tiempo parcial
Kontrakttype
fixed-term
de duración determinada
Kontrakttype
permanent
indefinido
Kontrakttype
seasonal
de temporada
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
maternity leave
la baja por maternidad
Ferietype
paternity leave
la baja por paternidad
Ferietype
sick leave
la baja por enfermedad
Ferietype
days off
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse