Thai | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
ผู้มีงานทำ
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
ผู้ว่างงาน
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
ผู้ประกอบการ
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
เด็กฝึกงาน
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
อาสาสมัคร
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
ที่ปรึกษา
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
เต็มเวลา
Type kontrakt
part-time
นอกเวลา
Kontrakttype
fixed-term
มีกำหนดเวลา
Kontrakttype
permanent
พนักงานประจำ
Kontrakttype
seasonal
ตามช่วงเวลา
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Bed om ferie
maternity leave
การลาคลอด
Ferietype
paternity leave
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Ferietype
sick leave
การลาป่วย
Ferietype
days off
การหยุดงานเอง
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Muligheder for selvangivelse