tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
na plný úvazek
Type kontrakt
part-time
na poloviční úvazek
Kontrakttype
fixed-term
na dobu určitou
Kontrakttype
permanent
trvalá pozice
Kontrakttype
seasonal
sezonní práce
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
maternity leave
mateřská dovolená
Ferietype
paternity leave
otcovská dovolená
Ferietype
sick leave
nemocenská
Ferietype
days off
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse