tysk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
Ich bin _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
im Beruf
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
arbeitslos
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
Unternehmer
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
freischaffend
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
Praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
Ehrenamtlicher
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
Berater
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
Vollzeit-
Type kontrakt
part-time
Teilzeit-
Kontrakttype
fixed-term
befristeten
Kontrakttype
permanent
unbefristeten
Kontrakttype
seasonal
saisonal befristeten
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Bed om ferie
maternity leave
Mutterschaftszeit
Ferietype
paternity leave
Vaterschaftsurlaub
Ferietype
sick leave
Krankenzeit
Ferietype
days off
Urlaubstage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Wer informiert mich über____________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
die Höhe der Rückzahlung
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
eventuell fällige Nachzahlungen
Muligheder for selvangivelse