ungarsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Am I eligible to work in [country]?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Spørg om du kan arbejde i det land
Do I need a social security number before I start working?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Do I need a work permit?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
What is the national minimum wage?
Mi a minimálbér?
Spørg efter mindstelønnen i landet
I am ___________________ .
___________________vagyok.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employed
alkalmazott
Type af beskæftigelsesstatus
unemployed
munkanélküli
Type af beskæftigelsesstatus
an entrepreneur
vállalkozó
Type af beskæftigelsesstatus
self-employed
egyéni vállalkozó
Type af beskæftigelsesstatus
an intern
gyakornok
Type af beskæftigelsesstatus
a volunteer
önkéntes
Type af beskæftigelsesstatus
a consultant
szaktanácsadó
Type af beskæftigelsesstatus
I would like to register as a freelance professional.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

What type of employment contract do you have?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Forhør dig om kontrakttypen
I have a ______________ contract.
______________ szerződésem van.
Angiv hvilken type kontrakt du har
full-time
teljes munkaidős
Type kontrakt
part-time
részmunkaidős
Kontrakttype
fixed-term
határozott idejű
Kontrakttype
permanent
állandó
Kontrakttype
seasonal
szezonális
Kontrakttype
When do I get my paycheck?
Mikor kapok fizetést?
Spørg hvornår du får løn
I would like to ask for _________.
Szeretnék_________igényelni.
Bed om ferie
maternity leave
szülési szabadság
Ferietype
paternity leave
apasági szabadság
Ferietype
sick leave
betegszabadság
Ferietype
days off
szabadnap
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

I would like to have some information on taxation.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Spørg til skat
I would like to report my earnings.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
When is the deadline to send my tax return?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Who will let me know ______________ ?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
how much my refund is
mennyi a visszatérítés?
Muligheder for selvangivelse
if I owe more tax
mennyit kell még fizetnem?
Muligheder for selvangivelse