arabisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
أنا________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
موظف
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
غير موظف
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
رائد أعمال
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
أعمل بمفردي
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
متدرب
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
متطوع
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
مستشار
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
دوام كامل
Type kontrakt
parttempan
دوام جزئي
Kontrakttype
limigitan
لمدة محدودة
Kontrakttype
permanentan
دائم
Kontrakttype
sezonan
موسمي
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
أرغب في طلب _______________.
Bed om ferie
akuŝferion
إجازة امومة
Ferietype
akuŝferion (por patro)
إجازة أبوة
Ferietype
malsanan salajron
إجازة مرضية
Ferietype
feritagojn
أيام عطلة
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
أود الإعلام عن مكتسباتي
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
من سيعلمني______________________؟
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
كم مبلغ الإعادة
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Muligheder for selvangivelse