dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
fuldtids-
Type kontrakt
parttempan
deltids-
Kontrakttype
limigitan
tidsbegrænset
Kontrakttype
permanentan
tidsubegrænset
Kontrakttype
sezonan
sæsonbegrænset
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
akuŝferion
barsel
Ferietype
akuŝferion (por patro)
fædreorlov
Ferietype
malsanan salajron
sygeorlov
Ferietype
feritagojn
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse