engelsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
employed
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
full-time
Type kontrakt
parttempan
part-time
Kontrakttype
limigitan
fixed-term
Kontrakttype
permanentan
permanent
Kontrakttype
sezonan
seasonal
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
akuŝferion
maternity leave
Ferietype
akuŝferion (por patro)
paternity leave
Ferietype
malsanan salajron
sick leave
Ferietype
feritagojn
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse