finsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Tarvitsenko työluvan?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Mikä on maan minimipalkka?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
Minä olen ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
työllistynyt
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
työtön
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
yrittäjä
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
työharjoittelija
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
vapaaehtoistyöntekijä
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
konsultti
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
Minulla on ________ sopimus.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
kokopäiväinen
Type kontrakt
parttempan
osa-aikaiseen ohjelmaan
Kontrakttype
limigitan
määräaikainen
Kontrakttype
permanentan
vakituinen
Kontrakttype
sezonan
kausiluonteinen
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
Koska minä saan palkkani?
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
Haluaisin saada _______.
Bed om ferie
akuŝferion
äitiyslomaa
Ferietype
akuŝferion (por patro)
isyyslomaa
Ferietype
malsanan salajron
sairaslomaa
Ferietype
feritagojn
lomaa
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Muligheder for selvangivelse