Græsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
Είμαι _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
μισθωτός
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
άνεργος
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
επιχειρηματίας
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
αυτοαπασχολούμενος
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
ασκούμενος σε πρακτική
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
εθελοντής
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
σύμβουλος
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
πλήρους απασχόλησης
Type kontrakt
parttempan
μερικής απασχόλησης
Kontrakttype
limigitan
ορισμένης διάρκειας
Kontrakttype
permanentan
μόνιμο
Kontrakttype
sezonan
εποχιακός
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Bed om ferie
akuŝferion
άδεια μητρότητας
Ferietype
akuŝferion (por patro)
άδεια πατρότητας
Ferietype
malsanan salajron
επίδομα ασθενείας
Ferietype
feritagojn
μέρες άδεια
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Muligheder for selvangivelse