nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
voltijdse
Type kontrakt
parttempan
deeltijdse
Kontrakttype
limigitan
tijdelijke
Kontrakttype
permanentan
permanente
Kontrakttype
sezonan
seizoensgebonden
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
akuŝferion
moederschapsverlof
Ferietype
akuŝferion (por patro)
vaderschapsverlof
Ferietype
malsanan salajron
ziekteverlof
Ferietype
feritagojn
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse