kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
待业
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
全职
Type kontrakt
parttempan
兼职
Kontrakttype
limigitan
定期合同
Kontrakttype
permanentan
永久合同
Kontrakttype
sezonan
季节性合同
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
我想要_________。
Bed om ferie
akuŝferion
产假
Ferietype
akuŝferion (por patro)
陪产假
Ferietype
malsanan salajron
病假
Ferietype
feritagojn
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse