rumænsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Pot lucra în [țara]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Am nevoie de permis de muncă?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Care este salariul minim pe economie?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
Sunt ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
angajat
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
neangajat
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
antreprenor
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
independent
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
practicant
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
voluntar
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
Am contract de ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
normă întreagă
Type kontrakt
parttempan
jumătate de normă
Kontrakttype
limigitan
pe perioadă determinată
Kontrakttype
permanentan
pe perioadă nedeterminată
Kontrakttype
sezonan
temporar
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
Când primesc salariul?
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Bed om ferie
akuŝferion
concediu maternal
Ferietype
akuŝferion (por patro)
concediul paternal
Ferietype
malsanan salajron
concediu medical
Ferietype
feritagojn
zile libere
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Aș dori să-mi declar venitul.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
Cine mă va informa de ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
cât este rambursarea
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
dacă datorez mai mult
Muligheder for selvangivelse