ungarsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Spørg om du kan arbejde i det land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Mi a minimálbér?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Mi estas ________________.
___________________vagyok.
Angiv din beskæftigelsesstatus
dungata
alkalmazott
Type af beskæftigelsesstatus
senlabora
munkanélküli
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenisto
vállalkozó
Type af beskæftigelsesstatus
memdungito
egyéni vállalkozó
Type af beskæftigelsesstatus
internulo
gyakornok
Type af beskæftigelsesstatus
volontulo
önkéntes
Type af beskæftigelsesstatus
konsilisto
szaktanácsadó
Type af beskæftigelsesstatus
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Forhør dig om kontrakttypen
Mi havas____________ kontrakton.
______________ szerződésem van.
Angiv hvilken type kontrakt du har
plentempan
teljes munkaidős
Type kontrakt
parttempan
részmunkaidős
Kontrakttype
limigitan
határozott idejű
Kontrakttype
permanentan
állandó
Kontrakttype
sezonan
szezonális
Kontrakttype
Kiam mi ricevas mian salajron?
Mikor kapok fizetést?
Spørg hvornår du får løn
Mi ŝatus peti _________.
Szeretnék_________igényelni.
Bed om ferie
akuŝferion
szülési szabadság
Ferietype
akuŝferion (por patro)
apasági szabadság
Ferietype
malsanan salajron
betegszabadság
Ferietype
feritagojn
szabadnap
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Spørg til skat
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kiu diros min ______________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
kiom mia repago estas
mennyi a visszatérítés?
Muligheder for selvangivelse
se mi ŝuldas pli imposton
mennyit kell még fizetnem?
Muligheder for selvangivelse