dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Je suis ___________.
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employé(e)
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
au chômage
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
entrepreneur
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
travailleur indépendant
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
stagiaire
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
bénévole
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
consultant(e)
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
J'ai un contrat ___________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
à temps plein
fuldtids-
Type kontrakt
à temps partiel
deltids-
Kontrakttype
en C.D.D.
tidsbegrænset
Kontrakttype
en C.D.I.
tidsubegrænset
Kontrakttype
saisonnier
sæsonbegrænset
Kontrakttype
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
Je voudrais _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
un congé maternité
barsel
Ferietype
un congé paternité
fædreorlov
Ferietype
un congé maladie
sygeorlov
Ferietype
des congés
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
Je voudrais déclarer mes revenus.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Qui me préviendra ________________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
du montant qui me sera remboursé
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
si je dois payer davantage d'impôts
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse