Græsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Spørg om du kan arbejde i det land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Spørg efter mindstelønnen i landet
Je suis ___________.
Είμαι _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employé(e)
μισθωτός
Type af beskæftigelsesstatus
au chômage
άνεργος
Type af beskæftigelsesstatus
entrepreneur
επιχειρηματίας
Type af beskæftigelsesstatus
travailleur indépendant
αυτοαπασχολούμενος
Type af beskæftigelsesstatus
stagiaire
ασκούμενος σε πρακτική
Type af beskæftigelsesstatus
bénévole
εθελοντής
Type af beskæftigelsesstatus
consultant(e)
σύμβουλος
Type af beskæftigelsesstatus
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Forhør dig om kontrakttypen
J'ai un contrat ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Angiv hvilken type kontrakt du har
à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Type kontrakt
à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Kontrakttype
en C.D.D.
ορισμένης διάρκειας
Kontrakttype
en C.D.I.
μόνιμο
Kontrakttype
saisonnier
εποχιακός
Kontrakttype
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Spørg hvornår du får løn
Je voudrais _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Bed om ferie
un congé maternité
άδεια μητρότητας
Ferietype
un congé paternité
άδεια πατρότητας
Ferietype
un congé maladie
επίδομα ασθενείας
Ferietype
des congés
μέρες άδεια
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Spørg til skat
Je voudrais déclarer mes revenus.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Qui me préviendra ________________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
du montant qui me sera remboursé
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Muligheder for selvangivelse
si je dois payer davantage d'impôts
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Muligheder for selvangivelse