nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Je suis ___________.
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employé(e)
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
au chômage
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
entrepreneur
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
travailleur indépendant
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
stagiaire
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
bénévole
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
consultant(e)
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
J'ai un contrat ___________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
à temps plein
voltijdse
Type kontrakt
à temps partiel
deeltijdse
Kontrakttype
en C.D.D.
tijdelijke
Kontrakttype
en C.D.I.
permanente
Kontrakttype
saisonnier
seizoensgebonden
Kontrakttype
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
Je voudrais _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
un congé maternité
moederschapsverlof
Ferietype
un congé paternité
vaderschapsverlof
Ferietype
un congé maladie
ziekteverlof
Ferietype
des congés
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Qui me préviendra ________________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
du montant qui me sera remboursé
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
si je dois payer davantage d'impôts
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse