japansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Spørg om du kan arbejde i det land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Je suis ___________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employé(e)
Type af beskæftigelsesstatus
au chômage
Type af beskæftigelsesstatus
entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
travailleur indépendant
Type af beskæftigelsesstatus
stagiaire
Type af beskæftigelsesstatus
bénévole
Type af beskæftigelsesstatus
consultant(e)
Type af beskæftigelsesstatus
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Forhør dig om kontrakttypen
J'ai un contrat ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
à temps plein
Type kontrakt
à temps partiel
Kontrakttype
en C.D.D.
Kontrakttype
en C.D.I.
Kontrakttype
saisonnier
Kontrakttype
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Spørg hvornår du får løn
Je voudrais _________.
Bed om ferie
un congé maternité
Ferietype
un congé paternité
Ferietype
un congé maladie
Ferietype
des congés
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Spørg til skat
Je voudrais déclarer mes revenus.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Qui me préviendra ________________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
du montant qui me sera remboursé
Muligheder for selvangivelse
si je dois payer davantage d'impôts
Muligheder for selvangivelse