kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
À combien s'élève le salaire minimum national ?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Je suis ___________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
employé(e)
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
au chômage
待业
Type af beskæftigelsesstatus
entrepreneur
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
travailleur indépendant
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
stagiaire
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
bénévole
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
consultant(e)
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
J'ai un contrat ___________.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
à temps plein
全职
Type kontrakt
à temps partiel
兼职
Kontrakttype
en C.D.D.
定期合同
Kontrakttype
en C.D.I.
永久合同
Kontrakttype
saisonnier
季节性合同
Kontrakttype
Quand la paie sera-t-elle versée ?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Je voudrais _________.
我想要_________。
Bed om ferie
un congé maternité
产假
Ferietype
un congé paternité
陪产假
Ferietype
un congé maladie
病假
Ferietype
des congés
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Je voudrais déclarer mes revenus.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Qui me préviendra ________________ ?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
du montant qui me sera remboursé
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
si je dois payer davantage d'impôts
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse