russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Je suis ___________.
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employé(e)
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
au chômage
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
entrepreneur
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
travailleur indépendant
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
stagiaire
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
bénévole
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
consultant(e)
советник
Type af beskæftigelsesstatus
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
J'ai un contrat ___________.
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
à temps plein
полная занятость
Type kontrakt
à temps partiel
неполная занятость
Kontrakttype
en C.D.D.
фиксированный
Kontrakttype
en C.D.I.
долговременный
Kontrakttype
saisonnier
сезонный
Kontrakttype
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
Je voudrais _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
un congé maternité
декретный отпуск
Ferietype
un congé paternité
отпуск по причине отцовства
Ferietype
un congé maladie
больничные выплаты
Ferietype
des congés
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
Je voudrais déclarer mes revenus.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Qui me préviendra ________________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
du montant qui me sera remboursé
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
si je dois payer davantage d'impôts
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse