svensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Vad är minimilönen?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Je suis ___________.
Jag är ______________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
employé(e)
anställd
Type af beskæftigelsesstatus
au chômage
arbetslös
Type af beskæftigelsesstatus
entrepreneur
entreprenör
Type af beskæftigelsesstatus
travailleur indépendant
egenföretagare
Type af beskæftigelsesstatus
stagiaire
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
bénévole
voluntärarbetare
Type af beskæftigelsesstatus
consultant(e)
konsultant
Type af beskæftigelsesstatus
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Forhør dig om kontrakttypen
J'ai un contrat ___________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
à temps plein
fulltid
Type kontrakt
à temps partiel
deltid
Kontrakttype
en C.D.D.
visstids
Kontrakttype
en C.D.I.
permanent anställd
Kontrakttype
saisonnier
säsongsanställd
Kontrakttype
Quand la paie sera-t-elle versée ?
När får jag lön?
Spørg hvornår du får løn
Je voudrais _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Bed om ferie
un congé maternité
mammaledigt
Ferietype
un congé paternité
pappaledigt
Ferietype
un congé maladie
sjuklön
Ferietype
des congés
semester
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Spørg til skat
Je voudrais déclarer mes revenus.
Jag vill rapportera min inkomst.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Qui me préviendra ________________ ?
Vem informerar mig om _______?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
du montant qui me sera remboursé
hur mycket min skatteåterbäring är
Muligheder for selvangivelse
si je dois payer davantage d'impôts
huruvida jag ska betala mer skatt
Muligheder for selvangivelse