tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Je suis ___________.
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
employé(e)
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
au chômage
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
entrepreneur
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
travailleur indépendant
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
stagiaire
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
bénévole
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
consultant(e)
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
J'ai un contrat ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
à temps plein
na plný úvazek
Type kontrakt
à temps partiel
na poloviční úvazek
Kontrakttype
en C.D.D.
na dobu určitou
Kontrakttype
en C.D.I.
trvalá pozice
Kontrakttype
saisonnier
sezonní práce
Kontrakttype
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Je voudrais _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
un congé maternité
mateřská dovolená
Ferietype
un congé paternité
otcovská dovolená
Ferietype
un congé maladie
nemocenská
Ferietype
des congés
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Je voudrais déclarer mes revenus.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Qui me préviendra ________________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
du montant qui me sera remboursé
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
si je dois payer davantage d'impôts
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse