dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
fuldtids-
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
deltids-
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
tidsbegrænset
Kontrakttype
μόνιμο
tidsubegrænset
Kontrakttype
εποχιακός
sæsonbegrænset
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
barsel
Ferietype
άδεια πατρότητας
fædreorlov
Ferietype
επίδομα ασθενείας
sygeorlov
Ferietype
μέρες άδεια
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse