engelsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
employed
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
full-time
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
part-time
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
fixed-term
Kontrakttype
μόνιμο
permanent
Kontrakttype
εποχιακός
seasonal
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
maternity leave
Ferietype
άδεια πατρότητας
paternity leave
Ferietype
επίδομα ασθενείας
sick leave
Ferietype
μέρες άδεια
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse