esperanto | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Mi estas ________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
dungata
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
senlabora
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
entreprenisto
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
memdungito
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
internulo
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
volontulo
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
konsilisto
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mi havas____________ kontrakton.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
plentempan
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
parttempan
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
limigitan
Kontrakttype
μόνιμο
permanentan
Kontrakttype
εποχιακός
sezonan
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kiam mi ricevas mian salajron?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Mi ŝatus peti _________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
akuŝferion
Ferietype
άδεια πατρότητας
akuŝferion (por patro)
Ferietype
επίδομα ασθενείας
malsanan salajron
Ferietype
μέρες άδεια
feritagojn
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kiu diros min ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
kiom mia repago estas
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se mi ŝuldas pli imposton
Muligheder for selvangivelse