fransk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Je suis ___________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
employé(e)
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
au chômage
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
travailleur indépendant
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
stagiaire
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
bénévole
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
consultant(e)
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
J'ai un contrat ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
à temps plein
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
à temps partiel
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
en C.D.D.
Kontrakttype
μόνιμο
en C.D.I.
Kontrakttype
εποχιακός
saisonnier
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Je voudrais _________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
un congé maternité
Ferietype
άδεια πατρότητας
un congé paternité
Ferietype
επίδομα ασθενείας
un congé maladie
Ferietype
μέρες άδεια
des congés
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Qui me préviendra ________________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
du montant qui me sera remboursé
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
si je dois payer davantage d'impôts
Muligheder for selvangivelse