nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
voltijdse
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
deeltijdse
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
tijdelijke
Kontrakttype
μόνιμο
permanente
Kontrakttype
εποχιακός
seizoensgebonden
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
moederschapsverlof
Ferietype
άδεια πατρότητας
vaderschapsverlof
Ferietype
επίδομα ασθενείας
ziekteverlof
Ferietype
μέρες άδεια
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse