italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
part-time
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
a tempo determinato
Kontrakttype
μόνιμο
a tempo indeterminato
Kontrakttype
εποχιακός
stagionale
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
il congedo di maternità
Ferietype
άδεια πατρότητας
il congedo di paternità
Ferietype
επίδομα ασθενείας
il congedo per malattia
Ferietype
μέρες άδεια
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse