kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
待业
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
全职
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
兼职
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
定期合同
Kontrakttype
μόνιμο
永久合同
Kontrakttype
εποχιακός
季节性合同
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
我想要_________。
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
产假
Ferietype
άδεια πατρότητας
陪产假
Ferietype
επίδομα ασθενείας
病假
Ferietype
μέρες άδεια
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse