polsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Jestem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
zatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
bezrobotny/a
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
przedsiębiorcą
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
praktykantem/praktykantką
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
wolontariuszem/wolontariuszką
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
doradcą
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mam umowę ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
o pracę na pełny etat
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
(o pracę) na czas określony
Kontrakttype
μόνιμο
(o pracę) na czas nieokreślony
Kontrakttype
εποχιακός
o pracę sezonową
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
urlop macierzyński
Ferietype
άδεια πατρότητας
urlop ojcowski
Ferietype
επίδομα ασθενείας
chorobowe
Ferietype
μέρες άδεια
kilka dni urlopu
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kto poinformuje mnie ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
ile wynosi mój zwrot podatku
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Muligheder for selvangivelse